16 października w warszawskim Teatrze i Klubie Capitol, Polska Rada Centrów Handlowych ogłosiła zwycięzców piątej edycji eksperckiego programu PRCH Retail Awards 2014 na najlepsze centrum i sieć handlową oraz kampanie marketingowe.

Konkurs PRCH Retail Awards został stworzony na wzór najbardziej prestiżowych w branży nagród ICSC – Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych i europejskich rad centrów handlowych. Program adresowany jest do deweloperów, zarządców oraz najemców i obejmuje trzy kategorie główne: Centrum Handlowe Roku, Sieć Handlowa Roku i Marketing centrów i sieci handlowych.
Aby zapewnić rzetelny i obiektywny charakter procesu weryfikacji zgłoszeń, PRCH powołała Jury złożone z ekspertów ds. rozwoju, zarządzania centrami handlowymi, wynajmu, architektury, marketingu oraz przedstawicieli najemców, niezwiązanych zawodowo z ocenianym projektem. W tym roku członkowie Jury w trakcie dwuetapowej, wielokryterialnej procedury oceny, obejmującej m.in. wizytę w ocenianych obiektach, przeanalizowali aż 46 aplikacji, z czego 32 stanowiły kampanie marketingowe.

Gala PRCH Retail Awards 2014 zgromadziła ponad 350 kluczowych przedstawicieli najemców, deweloperów, inwestorów i firm usługowych, w tym 150 prezesów i dyrektorów generalnych współpracujących z Radą. Aby ułatwić nawiązanie kontaktu pomiędzy uczestnikami spotkania, organizator przygotował specjalny program animacji networkingowych.