Home Imprezy Kolekcja Architektury Murator na 20-lecie

Kolekcja Architektury Murator na 20-lecie

przez Ewa Nowakowska

Od 2 października do 14 grudnia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie można obejrzeć wystawę polskiej architektury współczesnej zorganizowaną przez miesięcznik Architektura-murator z okazji jubileuszu dwudziestolecia jego istnienia. Eksponowane w ramach wystawy makiety 25 wybitnych obiektów zrealizowanych w Polsce po 1989 roku pozostaną w formie daru w zbiorach Muzeum.

Pierwszego dnia wystawy odbył się wernisaż, na którym pojawiło się wiele postaci ze świata architektury i kultury, między innymi Andrzej Wajda z małżonką oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska. Po wernisażu Kolekcji Architektury Murator, zaproszeni goście udali się na bankiet przygotowany przez nowootwartą restaurację Focaccia mieszczącą się w Pałacu Prymasowskim.

20 lat Architektury-murator to prawie 3000 prezentacji wybranych przez redakcję obiektów – realizacji polskiej architektury. Ponad 2600 budynków i przestrzeni rywalizujących w konkursie Życie w Architekturze. Także ponad 40 spotkań i konferencji, 20 konkursów, 11 wystaw oraz ponad 20 nagród za szatę graficzną. Architektura-murator stanowi jedyny tak obszerny zapis historii architektury polskiej po 1989 roku.

Podsumowanie tych 20 lat skłania do podjęcia szczególnego wyzwania – stworzenia kolekcji najlepszych realizacji architektonicznych. Jest to przygotowana we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej kolekcja makiet obiektów, które miały decydujący wpływ na zmianę sposobu myślenia o architekturze w Polsce, które wyznaczały nowe trendy, szczególne momenty, wyróżniały się na tle pozostałych, są zapisem historii.

Kolekcja, przygotowana na dwudziestolecie przełomu 1989 roku przez obchodzący w tym roku dwudzieste urodziny miesięcznik Architektura-murator, pokaże, jak znaczące miejsce w polskiej transformacji zajmuje architektura. Nie tylko jak ważną społecznie, gospodarczo i kulturowo rolę pełni, lecz także jak silnym jest elementem identyfikacji, jak wielki ma wpływ na tworzenie wizerunku Polski na świecie.

W ramach kolekcji zaprezentowane zostaną makiety znanych i utytułowanych budynków zrealizowanych w Polsce w ciągu 25 ostatnich lat: Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Nowego Muzeum Śląskiego, Muzeum Kantora w Krakowie, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach czy stadionu PGE Arena w Gdańsku. Będzie można zobaczyć prace najlepszych polskich architektów, m.in. Stefana Kuryłowicza (Nautilius, Vitkac) i Roberta Koniecznego (Dom Aatrialny, Dom Bezpieczny), a także wybitnych architektów zagranicznych jak Helmut Jahn (wieżowiec Cosmopolitan) czy Fernando Menis.

Większość prezentowanych w Muzeum makiet powstała specjalnie dla celów tej wystawy, przy projektowym (i finansowym) zaangażowaniu poszczególnych architektów i pracowni, dzięki czemu – zgodnie z przewodnią ideą kolekcji – stanowi indywidualną ekspresję najważniejszych cech prezentowanych budowli oraz sposobu myślenia o makiecie jak o rzeźbie, modelu bądź wyrazie procesów projektowych. Ewa P. Porębska, pomysłodawczyni kolekcji, twierdzi, że dzięki temu można zbliżyć się do rozumienia fenomenu, jakim jest tworzenie koncepcji i realizacja wybitnej architektury.

Wyboru budynków dokonał wspólnie zespół miesięcznika Architektura-murator i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Każda z makiet ofiarowanych Muzeum została szczegółowo opisana, a obiekt, który reprezentuje – zanalizowany w kontekście historii polskiej architektury współczesnej. Co istotne, kilkaset innych ważnych obiektów architektury zrealizowanych po 1989 roku pojawia się także na wystawie w formie prezentacji multimedialnych.

Kolekcja Architektury Murator to zbiór unikatowy nie tylko w skali naszego kraju. Niewiele muzeów na świecie może poszczycić się kolekcjami modeli architektonicznych, które oprócz tego, że są ważnym i praktycznym narzędziem pracy architekta, często stanowią także miniaturowe dzieła sztuki. Przekrój historycznych i współczesnych obiektów, zaprezentowanych w formie makiet, znajduje się na przykład w muzeum sztuki i designu Victoria and Albert w Londynie.

Wystawa Kolekcji Architektury Murator wzbogacona będzie o szereg wydarzeń towarzyszących. Zaplanowano uroczysty wernisaż, połączony z obchodami dwudziestolecia pisma Architektura-murator. Od października do grudnia 2014 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbywać się będą spotkania i dyskusje poświęcone współczesnej architekturze w kontekście jej znaczenia dla kultury i gospodarki kraju.

Kolekcja Architektury Murator, po dwóch miesiącach prezentacji w centrum stolicy, w głównej sali wystawowej Muzeum, znajdzie się w stałym posiadaniu tej instytucji, dołączając tym samym do wielu cennych obiektów kultury.

Powiązane artykuły