Home Biznes Gala Logistyki, Transportu, Produkcji 2015

Gala Logistyki, Transportu, Produkcji 2015

przez Michał Szostak

3 grudnia 2015 roku w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Logistyki, Transportu, Produkcji 2015. Galę prowadziła Urszula Chincz, a oprawę muzyczną zapewnili laureaci konkursu The Voice of Poland – Jagoda Kret i Michał Grobelny. Podczas Gali ogłoszono wyniki badania Operator Logistyczny Roku 2015, wręczono nagrody Supply Chain Designer 2015 oraz ogłoszono wyniki XI edycji konkursu Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2015.
Operator Logistyczny Roku 2015

Operator Logistyczny Roku to wspólne przedsięwzięcie badawcze DGC, Eurologistics oraz kilkudziesięciu czołowych firm logistycznych. Jego celem jest dostarczanie uczestnikom rynku wiedzy na temat oczekiwań klientów oraz poziomu wykonywania usług logistycznych. Na podstawie wyników badania powstaje ranking firm cieszących się największym zaufaniem klientów. Ranking służy promowaniu usług logistycznych najwyższej jakości.
Laureaci Programu Badawczego Operator Logistyczny Roku 2015 :

 • Złote Godło – Raben Polska
  Laureat pierwszej nagrody, złotego godła, tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku Raben Polska, to (licząc wraz z powiązanymi spółkami Fresh Logistics i Raben Transport) największy gracz na rynku usług logistycznych w naszym kraju, jedyna firma wyróżniana we wszystkich edycjach programu, zwycięzca pierwszej jego edycji w 2002 i ósmej w 2009 r.
  Za granicą częściej niż w Polsce uważana za „polską firmę”, gdyż silnie utożsamiana jest z niezrównanym sukcesem, który odniosła właśnie w Polsce, dzięki historycznej szansie rozwoju otrzymanej tu przed ćwierćwieczem. Lepiej niż korporacje pasuje do roli symbolu rozwoju logistyki w Polsce, gdyż pozostała firmą rodzinną (właściciel w Polsce założył rodzinę), kierowaną z Polski, przez polskich menedżerów. Taka tożsamość jest ważna dla polskich przedsiębiorstw z branży logistycznej, najczęściej firm rodzinnych, dla których firma Raben może stanowić punkt odniesienia. Dziś, kiedy firma ta coraz śmielej, także dzięki fuzjom i przejęciom, rozwija działalność za granicą i to nie tylko – idąc śladem wielu firm prowadzących ekspansję z terytorium Polski – na Wschodzie, ale jako jedna z nielicznych także na Zachodzie Europy, kluczowe pozostaje pytanie o jej tożsamość. Dla polskich klientów Raben, to firma o najsilniejszej pozycji na rynku usług logistycznych, zbudowanej na trzech filarach: największym doświadczeniu i wiarygodności biznesowej, największym na całym rynku potencjale konkurencyjnym oraz najbardziej zróżnicowanym i kompleksowym pakiecie usług. Klienci wyróżniają też szczególnie firmę na tle konkurentów za kompetencje w zarządzaniu procesami logistycznymi (informatyzacja) oraz innowacyjność rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Jedynym liczącym się konkurentem firmy jest DB Schenker.
 • Srebrne Godło – FM Logistic
  Laureat drugiej nagrody, srebrnego godła, tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku FM Logistic, to wyspecjalizowana w logistyce kontraktowej firma o największym w kraju potencjale w zakresie wielkopowierzchniowych centrów magazynowych, do tej pory jedną z głównych nagród zdobyła dwukrotnie, w 2002 i 2013 r.
  Innowacyjna strategia tej francuskiej, rodzinnej firmy zakłada integrację łańcuchów dostaw producentów i dystrybutorów. Specjalizacja obejmuje obsługę firm z branży spożywczej oraz sieci handlowych. FM obecna jest także w obsłudze specyficznych branż, takich jak farmacja. Dotychczas oczekiwania tej specyficznej grupy klientów koncentrowały się przede wszystkim na potencjale wykonawczym i możliwościach świadczenia kompleksowych usług, stanowiąc – obok kwestii zaufania do doświadczenia i wiarygodności biznesowej – główne kryterium wyboru obsługującej ich firmy logistycznej. Jednakże stopniowo klienci ci zaczęli zmieniać swoje priorytety, a wymienione cechy obsługi zostały przesuwane coraz niżej w hierarchii potrzeb, stając się zaledwie punktem wyjścia w dyskusji o wyborze operatora. Spadek wskaźnika satysfakcji klientów w 2014 r. wskazuje, że w firmie nie dostrzeżono w porę zmiany wymagań klientów. Ważne, że nauka nie poszła na marne i już w następnym roku firma potrafiła sprostać na nowo wyartykułowanym wymaganiom dotyczącym poziomu realizacji dostaw, a przede wszystkim odpowiedniości ceny do jakości obsługi, elastyczności w terminach i formie dostaw oraz proponowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych. To są obecnie najmocniejsze strony firmy FM Logistic, a zarazem najlepsze rozwiązania w całej branży. Głównym konkurentem firmy jest grupa Raben.
 • Brązowe Godło-ex aequo – DHL Express, General Logistics Systems Polska, TNT
  DHL Express to dominujący dostawca usług logistycznych w segmencie międzynarodowych usług kurierskich, niezmiennie od lat najczęściej rekomendowana firma w całym segmencie usług kurierskich i ekspresowych. Na przodującą pozycję rynkową firmy składa się nie tylko zasięg geograficzny dostaw międzynarodowych (cecha obsługi, w której DHL Express zachowuje olbrzymią przewagę nad konkurentami), ale także krajowy serwis ekspresowy (w dostawach z gwarantowaną godziną dostawy następnego dnia jest liderem). Strategią firmy jest koncentracja na potrzebach klientów związanych z globalizacją współczesnej gospodarki, a sama marka DHL Express została dedykowana do obsługi wyłącznie wymiany międzynarodowej. Firma zdecydowanie góruje w obsłudze wymiany zagranicznej, obsłudze przedsiębiorstw zagranicznych oraz obsłudze dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyniło się do tego osiągnięcie wyższego poziomu funkcjonalności obsługi międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych, które przeniesiono do sieci międzynarodowej. Słabszą w ostatnich latach pozycję grupy DHL na rynku obsługi krajowych przedsiębiorstw handlowych z sukcesem poprawia nowo utworzona dywizja DHL Parcel.GLS systematycznie umacnia swoją pozycję na krajowym rynku usług kurierskich, obecnie po raz pierwszy wyprzedziła inne firmy z tego segmentu zarówno pod względem oceny usług, jak i lojalności klientów. Firma realizuje odmienną niż konkurenci strategię koncentrowania się na efektywności działań, czego przejawem jest nieodmiennie dwucyfrowy wynik sprzedaży, w tym momencie najwyższy w segmencie usług kurierskich. Jest to strategia zwycięska, gdyż daje nie tylko najwyższy zysk, ale i najwyższą dynamikę sprzedaży. Równocześnie zaznacza się progres pozycji firmy na rynku, wzrasta satysfakcja klientów ze standardu obsługi. Pozycja rynkowa GLS ugruntowana jest na zaufaniu klientów do wysokiej jakości realizacji dostaw (przede wszystkim bezbłędności dostaw, czynnika kluczowego w segmencie KEP) oraz polityki cenowej. Co ciekawe, jest to polityka wysokomarżowa, gdyż firma nie dąży za wszelką cenę do zwiększenia udziału w rynku i odrzuca zadania o niskiej marży. Żeby pobierać wysokie marże, GLS musi oferować usługę najwyższej próby, co potwierdzają klienci, którzy odpowiedniość ceny do jakości obsługi uznają za najsilniejszą stronę firmy. Dodajmy, że żadna inna firma w Polsce nie może się z nią pod tym względem równać. Niesłychanie interesujące jest pytanie, jakie miejsce na konsolidującym się paneuropejskim rynku KEP zajmie firma GLS. Pytanie zasadne, skoro na porządku dnia stanęło „strategiczne partnerstwo” GLS Group z Deutsche Bahn, właścicielem BD Schenker.Laureat trzeciej nagrody ex-aequo, brązowego godła, tegorocznej czternastej edycji programu Operator Logistyczny Roku – TNT, to prawdziwy fenomen na polskim rynku, firma, która trzy razy z rzędu w latach 2006-2008 oraz w 2011 i 2013 r. zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najwyżej przez klientów cenionych firm logistycznych w Polsce, przez jedenaście lat obecności w zestawieniu nigdy nie była notowana niżej niż na miejscu trzecim. Wszystko wskazuje jednak na to, że marka ta wkrótce zniknie, wskutek przejęcia przez większego globalnego konkurenta. TNT, to w ostatnich latach najbardziej efektywna ekonomicznie firma w całej branży logistycznej w Polsce. Firma znana przede wszystkim z najsilniej sprofilowanej na rynku usług kurierskich oferty usług, dzięki czemu w wybranych dziedzinach nie znajduje sobie równych pod względem penetracji rynku. Jej strategicznym celem jest rozszerzanie oferty, aby umożliwić sobie wejście w nowe segmenty rynku, zwiększać udział w portfelu klienta oraz doprowadzić do optymalizacji i synergii operacji. Dokonano zmiany struktury klientów, wśród których przestały przeważać duże i średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjne, gdyż chodziło o pozyskanie nowych grup klientów, którym firma byłaby w stanie dostarczać perfekcyjne pod względem jakości wyspecjalizowane pakiety usług. TNT udało się też w ubiegłych latach przyciągnąć klientów realizujących gros obrotów wewnątrz kraju, co wydatnie przyczyniło się do wzrostu sprzedaży usług krajowych. Krytycznym elementem strategii stało się miejsce na rynku przesyłek międzynarodowych. Wyraźnie zaznacza się przy tym konkurencja w tym zakresie ze strony działających globalnie firm kurierskich DHL Express, UPS i FedEx. Ponieważ coraz większa grupa klientów korzysta z wysyłki towarów za granicę, szczególnie drogą lotniczą, klienci ci przypisują coraz większe znaczenie zasięgowi geograficznemu dostaw i korelacji ceny z jakością obsługi. Tej rywalizacji, przynajmniej jeśli chodzi o polski rynek, TNT ani nie przegrywa (wskaźniki zaufania powinny spadać), ani nie wygrywa (wskaźniki zaufania powinny rosnąć).

Laureaci nagrody Lider Logistyki w programie badawczym Operator Logistyczny Roku 2015

 • w kategorii e-commerce – DHL Parcel Polska
 • w kategorii logistyka kontraktowa – DHL Supply Chain Poland
 • w kategorii spedycja lotnicza i morska – Panaloina Polska
 • w kategorii jakość obsługi – Maszoński Logistic
 • w kategorii lojalność klientów – GEODIS

Wyróżnienia specjalne w programie badawczym Operator Logistyczny Roku 2015

 • Najlepsza firma logistyczna wśród nowych partnerów programu – VGL Group
 • Największy wzrost pozycji rynkowej wśród partnerów programu – ID Logistics Polska
 • Najwyższej jakości logistyka magayznowa – DSV Solutions
 • Najlepszy przewoźnik ładunków całopojazdowych – Omega Pilzno
 • Zintegrowanie usług frachtu morskiego i lotniczegoz logistyka kontraktową i dystrybucją – IFB International Freighbridge (Poland)
 • Najlepsze usługi spedycyjne na rynku – Diera
 • Najbardziej zdywersyfikowany pakiet usług logistycznych – PartnersPol Group

Supply Chain Designer 2015

Badanie Supply Chain Designer prowadzone jest od czterech lat przez Wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consulting, w ramach którego analizowana jest organizacja łańcuchów dostaw wyselekcjonowanych firm – klientów operatorów logistycznych oraz firm transportowych, które wyróżniają się efektywnością strategii zarządzania logistycznego. W wyniku przeprowadzenia pogłębionych wywiadów z menedżerami firm logistycznych wyłania się liderów logistyki osobno w przemyśle, handlu i usługach.

Badanie Supply Chain Designer jest odwrotnością badania Operator Logistyczny Roku, które posługując się metodą Customer Satisfaction Survey wyznacza pozycję badanych firm na rynku. Analiza odpowiedzi ankietowych pozwala na wyłonienie tych firm, które posiadają pogłębioną wiedzę o kluczowych parametrach logistycznych oraz w sposób profesjonalny kontrolują przebieg operacji logistycznych zarówno pod katem ilościowym jak i jakościowym.

W tegorocznej edycji badania zebrana i poddana pod ocenę została wiedza logistyczna na podstawie 970 wywiadów z menedżerami logistyki z firm produkcyjnych i handlowych. W tym celu dokonana została analiza zebranych w trakcie badania danych firm które: kupują na zewnątrz usługi logistyczne stosując outsourcing osiągają dzięki temu przewagę konkurencyjną; korzystają z zewnętrznej obsługi logistycznej i transportowej ograniczając wewnętrzne koszty logistyki; współpracują z operatorami logistycznymi, firmami transportowymi w optymalizacji kosztów logistyki; nawiązują partnerską współpracę ; posiadają pogłębioną wiedzę o czynnikach jakościowych procesów logistycznych ; stale kontrolują wskaźniki oceny partnerów, dostawców usług logistycznych i transportowych; umiejętnie zarządzają outsourcingiem wyznaczając lidera oraz zespoły odpowiadające za strategię operacji logistycznych.

W drugim etapie badania opinię na temat wyselekcjonowanych przedsiębiorstw wyrazili menedżerowie firm logistycznych. W trakcie pogłębionych wywiadów ocenione zostały następujące zagadnienia: innowacyjność w podejściu do organizacji łańcucha dostaw, unikatowość organizacji łańcucha dostaw, praktyczne umiejętności współpracy nad usprawnieniami procesów logistycznych, organizacja łańcucha dostaw na tle innych firm, zrozumienie ograniczeń jakościowych i ilościowych w łańcuchu dostaw, zaangażowanie w procesy logistyczne oraz rzetelność biznesowa.
W wyniku przeprowadzenia pogłębionych wywiadów z menedżerami firm logistycznych na temat organizacji łańcuchów dostaw klientów operatorów logistycznych wyłonieni zostali liderzy łańcuchów dostaw.

Laureaci nagrody Supply Chain Designer 2015

 • Nagroda główna ex aequo – CocaCola Hellenic Polska, Philips Polska
 • Wyróżnienia specjalne – BSH, Delphi, Empik Media & Fashion, Tchibo Polska, Ferrero Polska

Od kilkunastu lat Wydawnictwo Eurologistics i Data Group Consulting prowadzą program badawczy, którego celem jest promocja logistyki. Na podstawie szeroko zakrojonych badań wyróżniane są najlepsze na rynku firmy (Operator Logistyczny Roku) oraz najbardziej innowacyjne produkty i usługi w logistyce, transporcie, produkcji (Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji), a od czterech lat najlepszą organizację łańcuchów dostaw klientów operatorów logistycznych ( Supply Chain Designer).

 

XI edycja konkursu Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2015

W konkursie uczestniczyło 18 firm. Tradycyjnie już najwięcej zgłoszeń dotyczyło transportu, cieszy fakt, że pojawiły się projekty dotyczące optymalizacji łańcucha dostaw.

Coraz większa liczba rozmaitych konkursów poświęconych innowacjom, sprawiła, że na rynku słowo to straciło swoje znaczenie. Z jednej strony nastąpiła dewaluacja tego terminu, a z drugiej z- byt mała podaż innowacyjnych projektów. Dlatego po dziesięciu latach organizowania konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki” zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy konkursu na „Najlepszy Produkt dla Logistyki, Transportu, Produkcji”.
Nadesłane w konkursie innowacyjne produkty i usługi oceniała siedmioosobowa Kapituła Konkursu, w następującym składzie: dr Mirosław Antonowicz z Akademii Koźmińskiego, Mateusz Boruta, dyrektor zarzadzający ECR Polaka, prof. dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska z Katedry Marketingu i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, dr hab. Jana Pieriegud, prof. w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Maciej Szymczak – prodziekan wydziału gospodarki międzynarodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, mgr inż. Andrzej Zybert – niezależny konsultant ds. logistki oraz Alicja Kostecka- przewodnicząca Kapituły.

Przy ocenie Kapituła kierowała się technologiczną innowacyjność produktu, korzyściami dla klienta i rynkową innowacyjnością. Dodatkowe punkty można było zdobyć za referencje, opinie czy patenty. Ostatecznie Kapituła postanowiła przyznać trzy równorzędne nagrody główne.

 • WAMECH za E-LINER system transportu intralogistycznego
 • LOGI-SOLVE za Slim4 system optymalizacji zapasów
 • m/d/r/k trusted adviser za Klin do zabezpieczania pojazdów z systemem ostrzegania

Powiązane artykuły